M3 Fresh Food Planner is een nieuw product binnen de M3 suite van Infor. Deze nieuwe applicatie is uitermate geschikt voor bedrijven die te maken hebben met de productie van dagverse producten met een houdbaarheid van dagen in plaats van maanden, zoals bedrijven in de convenience, dagverse zuivel of versverpakte salades en fruit. Snel bij kunnen sturen is van het grootste belang bij kort houdbare producten, een leeg schap in de winkel is ongeoorloofd en een overschot leidt onherroepelijk tot overschreden THT’s.

  • Met de Fresh Food Planner kan de productie van voedsel op een nieuwe manier gepland worden. Het nieuwe concept van ‘forecast pacing’ geeft tot op het uur een gedetailleerd inzicht in de ontvangen verkooporders uitgezet tegen de historische bestellingen op bijvoorbeeld dezelfde weekdag en tijdstip van de dag. De forecast en daarmee de productie kan in vrij in te stellen dagdelen worden bepaald in tegenstelling tot andere systemen waarin een dagbehoefte de minimale tijdseenheid is.
  • Het doel van de Fresh Food Planner is om de planner de mogelijkheid te bieden om binnen dezelfde applicatie het productieplan en de verwachte vraag aan te passen. Fabrikanten van dagverse producten hebben zodoende controle over snel veranderende situaties, bijvoorbeeld een plotseling verhoogde verkooporder intake door het weer.
  • In tegenstelling tot veel planningsoplossingen is de Fresh Food Planner integraal onderdeel van Infor M3, zodat er altijd met live gegevens wordt gepland hetgeen belangrijk is in een omgeving waar van minuut tot minuut de situatie kan veranderen. Met continue netto doorrekening kan bovendien de behoefte tot en met de grondstoffen voortdurend worden doorgerekend.