Implementatie & Consulting

Wij gaan van start als voor alle betrokkenen duidelijk is wanneer en wat er door wie gedaan moet worden.

Implementatie & Consulting

Organisaties hebben het absolute commitment van Alfa-Beta Solutions om projecten tot een succes te maken. Dat kan alleen samen en met een beproefde implementatiemethodiek, zodat iedereen bij de start van het project exact weet wat van hen verwacht wordt en wat er gedaan moet worden. Daarom wordt deze methodiek Ready-Set-Go genoemd.

Het doel van Ready-Set Go

  • 1. Realistische en ‘snel’ te implementeren projecten met behoud van kwaliteit. 20% 20%
  • 2. Organisatie zelf aan het stuur met gebruikers die routine hebben in Infor M3. 40% 40%
  • 3. Opleveren van een stabiele en grondig doorgeteste oplossing. 60% 60%
  • 4. Waar maken wat er beloofd is, binnen de tijd en budget. 80% 80%
  • 5. Beste oplossing in de voedingsmiddelenindustrie neerzetten. 100% 100%

%

Tevreden klanten

Ready fase

Tijdens de Ready fase wordt het project voorbereid om daarna vol van start te kunnen gaan, waarbij het helder is wanneer en wat er door wie gedaan moet worden. Doelen worden bepaald voor het project en de scope wordt gedetailleerd uitgewerkt. Daarbij is de vooringerichte ABSolutely Food database voor Infor M3 het vertrekpunt. Het resultaat van de Ready fase is een projectdefinitie en -plan, met daarin de doelen, verantwoordelijkheden, scope èn een agendering van het project.

Set fase

In de Set fase worden de bedrijfsprocessen verder uitgewerkt, met name als er afgeweken wordt van de ABSolutely Food best practices. Dankzij de ABSolutely Food voorinrichting heeft men na installatie onmiddellijk een werkend systeem met testgegevens om direct aan de slag te kunnen. Hierdoor wordt Infor M3 minder abstract voor de projectleden en kan men al snel samen met de consultants inrichtingskeuzes maken.

Go fase

Kenmerkend voor de Go fase is de grote aandacht voor het grondig testen aan de hand van integrale testscenario’s. Dit stroomlijnt de samenwerking tussen de verschillende afdelingen en waarborgt een perfect werkend systeem. Ook wordt de dataconversie uitgevoerd, zodat men kan testen met de eigen gegevens. Verder zal er een draaiboek opgesteld worden voor de go-live, zodat iedereen weet welke stappen uitgevoerd moeten worden om als een geoliede organisatie operationeel te gaan met Infor M3.

Optimize fase

Na de Go fase volgt de Optimize fase, waarin men verdere voordelen kan gaan verzilveren voor de organisatie door stapsgewijs extra mogelijkheden in Infor M3 te gaan uitnutten. De Optimize fase is belangrijk, omdat hiermee de continue verbetering in de organisatie wordt bewerkstelligd die hard nodig is om de veranderende omstandigheden het hoofd te bieden.

Infor Alfa-Beta is ABSolutely Food

Softwareoplossingen specifiek voor de voedingsmiddelenindustrie

Standaard op maat specifiek voor de voedingsindustrie

100% tevreden klanten

Meer dan 16 jaar ervaring met Infor M3 in de voedingsindustrie

System integrator voor productie- en distributie bedrijven

Géén maatwerk in de broncode van de software

Alfa-Beta Solutions is ABSolutely Food

Softwareoplossingen specifiek voor de voedingsmiddelenindustrie

Standaard op maat specifiek voor de voedingsindustrie

100% tevreden klanten


Meer dan 16 jaar ervaring met Infor M3 in de voedingsindustrie

System integrator voor productie- en distributie bedrijven

  

Géén maatwerk in de broncode van de software

Wilt u meer weten?

Cono Kaasmakers, Roerink Food Family, Royal A-ware en anderen gingen u voor. Maak een afspraak met één van onze specialisten om de mogelijkheden te bespreken voor uw bedrijf.